Partager/Share/Sangiza

Tariki 15/08/2017, Jean-Claude Mulindahabi

Diane Rwigara yerekana ingorane n’ibibazo by’ingutu byibasiye abanyarwanda, akabaza abavugabutumwa bw’Imana impamvu barebera gusa, ntibavuganire abaturage bari mu kaga. Diane Rwigara arababaza ati; « mbese niba koko mwemera Imana kandi mukavuga ko muyikorera, ni kuki mudatinyuka kuvuga ukuri no gusaba abategetsi kureka akarengane kagirirwa bamwe mu banyarwanda, akavuga ko harimo n’abicwa bigambiriwe nyamara ngo ubutegetsi ntibugaragaze ibiva mu iperereza.

Diane Rwigara ntiyiyumvisha ukuntu abantu bakorera Imana barebera ibintu nk’ibyo ntibabyamagane cyangwa nibura ngo basabe ko bihagarara. Iki ni ikibazo kireba buri muntu wese, ni ukuvuga ko n’abihayimana kibareba ndetse bakabaye banagira ubutwari mu gihe abandi babaye abanyantegenke. Abihayimana, bazagira akanyabugabo ryari ngo basubize izo mpungenge ryari?

Ntawavuga ko iki kibazo kibazwa gusa na Diane Rwigara, ahubwo buri muntu wese ushyira mu gaciro, yakibaza.