Partager/Share/Sangiza

Basomyi, nshuti, bavandimwe, tubahaye ikaze, murisanga ku rubuga lecpinfo.com

lecpinfo.com ni urubuga rw’amakuru n’ibitekerezo byubaka. Ni urubuga rwa buri wese. Mu kwezi kwa Kanama 2017 iki kinyamakuru gishinzwe n’ishyirahamwe ry’abaharanira ubwisanzure mu bitekerezo, umuco n’amahoro. Mu rurimi rw’igifaransa, « Liberté d’Expression Culture et Paix », LECP mu magambo ahinnye. Ni ishyirahamwe rifite ubuzima gatozi kuva muri Werurwe 2016. Ntiriharanira imyanya y’ubutegetsi, ahubwo icyo rishyize imbere ni uko ijwi rya buri wese ryakumvikana.

Intego ni uguhanahana amakuru, no kungurana ibitekerezo hagamijwe ko imibereho n’uburenganzira bw’ikiremwamuntu bisigasirwa, ntibihungabane. Uretse abanyamakuru, hari impuguke ziri mu bashyizeho uru rubuga rwanyu. Uru rubuga rufunguriwe buri wese, yaba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo ufite icyo yungura abasomyi. Icyo dushyize imbere, ni uko ibitekerezo bitangwa mu mvugo ishingiye ku muco mwiza w’ubwubahane.

By’umwihariko duhaye ikaze abazatugezaho ibitekerezo bikubiyemo uko ibibazo by’ingutu biri mu Rwanda byakemurwa mu mahoro. Baba abanyapolitiki, abarimu, impuguke, abashakashatsi b’ingeri  mu nzego zinyuranye, kimwe n’abantu basanzwe, ntihazagire uzuyaza kubitugezaho.

Dusanga buri wese akwiye kugira uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, bityo ntihagire uzira ko abona ibintu ku buryo butandukanye n’abandi. Ariko na none, tuzirikana ko uburenganzira bwa buri wese burangirira aho ubwa mugenzi we butangirira. N’ubwo ishyirahamwe ryacu ntawe rikorera mu kwaha kwe, ariko rifitiye icyubahiro buri muntu, kandi rizubahiriza amategeko agenga uyu mwuga. Dushishikajwe no gutega amatwi buri wese kandi  tukamuha ijambo kuri uru rubuga rw’ibitekerezo bigamije gufasha abantu kubana mu mahoro.

Inzego zose zigize imibereho y’igihugu n’abagituye zizazirikanwaho. Hari politiki, ubukungu, ubutabera, amateka, umuco, amadini, ikoranabuhanga, imikino, imyidagaduro n’ibindi. Tuzajya tubagezaho amakuru yo mu Rwanda, ndetse no mu mahanga. Uretse inyandiko, hari n’ibiganiro, mu majwi ndetse no mu mashusho. Uru rubuga ruri mu ndimi eshatu, ikinyarwanda, igifaransa n’icyongereza.

Uru rubuga ni urwanyu. Tubahaye ikaze.

Ubwanditsi