Partager/Share/Sangiza

28/12/2018, Ibitekerezo, Aloys Musomesha

Igice cya 5: Uruhare rw’uburezi n’urubyiruko mu kwirinda, kwamagana no guca irondakoko n’ivanguramoko

 

Igice cya 4. Ingabo zishinzwe umutekano w’igihugu ntizigomba gukora politiki no kwiyumvamo amoko ya politiki y’Inyabutatu.

Igice cya 3. Ubuhamya n’ibimenyetso bigaragaza ko amoko y’INYABUTATU ari aya politiki.

Dore ibimenyetso bigaragaza ko amoko y’abahutu, abatutsi n’abatwa ari aya politiki.

Igice cya 2. Umuti kuri buri wese n’urukingo rw’irondakoko n’ivanguramoko ku banyepolitiki.

Igice cya 1. Ubuhamya ku moko y’INYABUTATU n’ibisobanuro ku irondakoko n’ivanguramoko mu buryo bw’amategeko.

Aloys Musomesha, ni umuyobozi n’umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n’ubutabera mpuzabantu.

  • Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri mwakoresha impinduka, mukande hano (murebe inyandiko n’ibiganiro biri mu cyika cya mbere). Musome kandi namwe musomeshe n’abandi, munabumvishe ibyo biganiro !
  • Kureba vidéos no kwumva umuziki ku bwiyunge nyakuri, mukande hano.
  • Kwumva ibiganiro birebana n’ubwiyunge nyakuri, mukande hano.