Partager/Share/Sangiza

Tariki ya 02/07/2017, Ubwanditsi

Guharanira imibereho myiza y’abanegihugu nta n’umwe bitareba. Ntibikwiye guharirwa gusa abanyapolitiki. Urebye iyi ni yo mpamvu ituma hari n’abihayimana birinda kurebera gusa ibikorwa n’abategetsi, ahubwo na bo bagira icyo bavuga ku mibereho y’abenegihugu, n’icyatuma bamererwa neza, bitari kuri roho gusa ahubwo no mu mibereho isanzwe. Padiri Athanase Mutarambirwa, ni umwe mu bajya bafata akanya bakavuga icyo batekereza. Ni muri urwo rwego yavuze icyo atekereza ku munsi w’Ubwigenge bw’u Rwanda wizihizwa tariki ya 01 Nyakanga 2017.

Asanga buri munyarwanda azamererwa neza kurushaho, nihazirikanwa ko Ubwigenge na Repubulika bikwiye gufasha abenegihugu kuzamurwa bose mu mibereho myiza, buri wese agahabwa uburenganzira bukwiye ikiremwamuntu.
Ibi bishoboka iyo abategetsi bayoboye mu nyungu rusange, birinda kurengera no gutandukira bakoresha ububasha bahwe mu nyungu zindi, aho ushobora kubasanga mu bikorwa byo kwikubira gukabya kwikunda, no kurenganya abandi.